Dikt for krisetider og bedre dager

Kunnskapsministeren åpner Bjørg Vik-dagene

Bjørg Vik-dagene 2015