Kategorier
Korttekster

Sopebilen kommer

Tekst: Per Erik Andersen Det står en by av safran i hagen. Det blir snart vår, står det i avisa i midten av mars. En småby er en storby, bare mindre. Tørt støv virvles i grå folder langs fortauskantene i Storgata. Restene fra i høst, fjorårets grus. Sentrum må børstes. Jovisst. I fet overskrift: Sopebilen […]