Opprør mot det råtne

Snap-Litt!

Jeg skriver – derfor er jeg