fra torsberg

Han fører til Vold
hvis han ikke presser seg inn den trange kanalen mot
Gunneklev
frister med tåke og sekketømmer
og laksefiske med finmasket garn
på Herre

han er steil og streng
når han pisker mot Flauane
øm når han skvulper
mot Ringsholmane
og strenanne ved Surtebogen og Svarthull
før han løyer i buen ved
Omborsnes

Frier er en times kogg
fra Torsberg til Korvetten
en salt oval å drukne i
mellom Porsgrunn og Brevik

Pea 14.02.18

(Foto: Frierfjorden sett fra Torsberg)