MYE Å LESE: Juryen i arbeid: F.v. Astrid Aase Thorstensen og Margit Kiland fra Porsgrunn bibliotek og Astrid Borchgrevink Lund og Per Erik Buchanan Andersen.