SKREKKMESTER: John Ajvide Lindquist fortale om sine grufulle bøker.