krabbe

Dagens cancridae fanget i glass
Ikke en manet å se, kun regnværstårer
klør som ikke lenger får røre på seg
smaken av saltvann forsvant med smeltet sand

Tekst/foto: Astrid Borchgrevink Lund