portrett wildenvey


Nydelig beskrivelse fra tiden da Herman Wildenvey møtte Ernest Hemingway i Paris på 1920-tallet. Det skjedde gjerne på Cafe Margots, Les Deux Margots. Naturligvis var også Gertrude Stein aldri langt unna.

Wildenvey forteller om utveksling av bøker og dikt i verdensbyen etter krigen. Han røper også historien om en ropende dikterinde i badekaret. Den vakre, badende nektet å forlate badekaret før noen kom og løftet henne opp.

Lesestoff og varm sjokolade
Det litterære møtestedet for denne gjengen ble etablert allerede i 1885. Cafeen ligger i Saint-Germain des Prés. Det serveres fortsatt godt drikke som kaffe, vin og varm sjokolade. Lesestoff eller skrivesaker må selv du bringe med.

Lån gjerne øret til Wildenveys erindringer fra tiden i Paris. Eia var vi der.

Tekst: Astrid Borchgrevink Lund

les deux margots

LES DEUX MARGOTS: Den litterære cafeen i Paris.

 

 

http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk%3Aklipp%2F259727