julekalender

lise fjeldstad nora

Lise Fjeldstad som Nora og Bente Børsum som fru Linde fra Fjernsynsteaterets oppsetning fra 1973.

Der ringes ute i forstuen; litt efter hører mann at der blir lukket opp. Nora kommer fornøyet nynnende inn i stuen. Hun er kledd i yttertøy og bærer en hel del pakker, som hun legger fra seg på bordet til høyre- Hun lar døren til forstuen stå åpen efter seg, og man ser derute et bybud. Der bærer en julegran og en kurv, hvilket han gi9r til stuepiken. Som har lukket opp for dem.

Nora: Gjem juletreeet godt, Helene. Børnene må endelig ikke få se det før i aften, når det er pyntet. (til budet; tar portemonéen rem) Hvor meget -?

Bybudet: Femti øre.

Nora: Der er en krone. Behold det hele.

————–

Det kongelige teater i København 21. desember 1879, årets mørkeste dag. Ikke et sete er å oppdrive. Hovedsalen er fylt opp av hovedstadens borgelige etablissement. Direktører, bankmenn, grosserere og deres koner.

På scenen spiller Betty Hennings den første Nora. Ovasjoner og stående applaus etter siste teppefall. Digteren har gjort det igjen. Han videreutvikler det han begynte på med «Samfundets støtter» to år tidligere, et moderne, realistisk drama. »Anmeldelsene spriker. «Nora er et barn,» skrev Morgenbladet. «Begrepet samfund existerer kun for de udviklede individer, altsaa ikke for hende.» Publikum er nærmest i ekstase og Henrik Ibsen blir et verdensnavn.

I sine notater under forarbeidet skriver Ibsen:

«En kvinde kan ikke være sig selv i nutidens samfund, der er udelukkende mandlig samfund, med love skrevne af mænd og med anklagere og dommere der dømmer den kvindelige færd fra mandligt standpunkt.»

«Et dukkehjem» går for fulle hus i København, settes opp på Dramaten i Stockholm og Christiania teater i januar, men i avisene går diskusjonene om stykket. I Tyskland blir avslutningsscenen skrevet om for å kunne settes opp. «En barbarisk voldshandling», kaller Ibsen det. Stykket selger ikke; publikum vil ha den originale versjonen.

Nora og Torvald Helmer lever i et tilsynelatende lykkelig ekteskap. Nora bærer på en hemmelighet. Da de var nygifte ble Torvald alvorlig syk. Nora forfalsket sin fars underskrift og lånte penger av sakfører Krogstad, en bekjent av Torvald.  Nå er saken i ferd med å komme opp igjen, og Nora forstår at hun må frigjøre seg. I løpet av en dramatisk samtale med Torvald bestemmer hun seg for at hennes eneste og viktigste oppgave er å begi seg ut i verden på egen hånd for å «oppdra seg selv, og hun forlater mann og barn.

320x

Det er sannsynlig at den danske forfatteren Laura Kieler var modell for Nora, eller Eleonora som ibsen egentlig døpte henne, «Nora er bare et kjælenavn», uttalte han.

Kielers mann fik tuberkulose, og Laura måtte ta opp et hemmelig lån for å skaffe penger til en reise sydover. Under et besøk hos Henrik og hans kone Suzannah på tilbakeveien fortalte Kieler om hva hun som kvinne måtte ty til for å redde livet til sin egen mann. Hun fikk etter hvert problemer med å betale tilbake lånet og ble mer og mer desperat. Skrev til ibsen om hjelp, som mente at hennes mann måtte være den nærmeste til å «værne om deres begavelse». Laura Kieler fikk et nervøst sammenbrudd og var en stund innlagt på et sinnssykehus.

«Et dukkehjem» har satt dype spor i den moderne kultur. Stykket var en drivkraft til kampen for kvinnelig stemmerett i 1913. Flere parodier og motstykker ble skrevet i 1880-årene, blant annet novellen «Et Dockhem» av August Strindberg i 1884. På kinesisk omtales feminisme som noraisme, og John Lennon ønsket opprinnelig å kalle albumet The Beatles (Ofte omtalt som White Album) for A Doll’s House.

Nora: Da måtte du og jeg forvandle oss således at -. Å, Torvald, jeg tror ikke lenger på noe vidunderlig.

Helmer: Men jeg vil tro på det. Nevn det! Forvandle oss således at -?

Nora: at samliv mellem oss to kunne bli et ekteskap. Farvel. (hun går ut gjennem forstuen.)

Helmer: (synker ned på en stol ved døren og slår hendene for ansiktet.)
Nora! Nora! (ser seg om og reiser seg.)
Tomt. Hun er her ikke mer. (et håp skyter opp i ham.)
Det vidunderligste -?!
(nedenfra høres drønnet av en port som slås i lås.)