Vi åpner for at kursdeltagere, nysgjerrige, venner og kjente av Litteraturgarasjen kan få lagt ut egne tekster på våre sider. Du kan sende dine dikt, korttekster, noveller eller andre tekster til vår epostadresse, litteraturgarasjen@live.no.

Vi foretar en kvalitativ vurdering før tekstene legges ut. Du kan selv velge om du ønsker å legge ut tekster anonymt eller med fullt navn. Når tekstene ligger ute, vil det være åpent for alle deltagere på forumet vårt å kommentere og komme med innspill til tekstene.